Thứ hai-01/09/2014
KIẾN THỨC LUẬT » Thuế - Kế toán

Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT - mẫu số 03/GTGT
Ngày đăng: 10/1/2011 10:07:52 PM - Lượt xem: 4,592
Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT - mẫu số 03/GTGT

1. Căn cứ để lập tờ khai

NNT căn cứ vào các hoá đơn, chứng từ mua, bán HHDV trong kỳ và sổ sách kế toán để lập tờ khai thuế GTGT.

2. Cách lập tờ khai 03/GTGT cụ thể như sau:

- Mã số [01]: Ghi chính xác thời gian của kỳ tính thuế

- Từ mã số [02] đến mã số [09]: Ghi đầy đủ, chính xác theo tờ khai đăng ký thuế của NNT.

Chỉ tiêu 1 “Hàng hoá tồn kho đầu kỳ”:

Chỉ tiêu này bao gồm toàn bộ giá trị HHDV tồn kho đầu kỳ của NNT. Căn cứ số liệu trên sổ sách kế toán của NNT để lấy số liệu ghi giá trị HHDV tồn kho đầu kỳ theo từng loại thuế suất thuế GTGT. Cụ thể là:

- Mã số [10]  ghi giá trị HHDV tồn kho chịu thuế GTGT loại thuế suất 5%.

- Mã số [11]  ghi giá trị HHDV tồn kho chịu thuế GTGT loại thuế suất 10%.

Chỉ tiêu 2 “GTGT âm được kết chuyển kỳ trước”:

Trường hợp GTGT của HHDV chịu thuế kỳ trước bị âm thì được ghi vào chỉ tiêu này theo từng loại thuế suất, số liệu được lấy từ mã số [18] và [19] của tháng trước chuyển sang như sau:

- Mã số [12]  ghi GTGT âm của HHDV  của kỳ trước chuyển qua loại thuế suất 5%. Số liệu được lấy từ mã số [18] tờ khai thuế tháng trước trong trường hợp mã số [18] của tờ khai 03/GTGT kỳ trước âm.

Trường hợp mã số [18] của tờ khai 03/GTGT kỳ trước dương thì mã số [12] kỳ này để trống không ghi.

- Mã số [13]  ghi GTGT âm của HHDV  của kỳ trước chuyển qua loại thuế suất 10%.

Trường hợp mã số [19 của tờ khai 03/GTGT kỳ trước âm thì số liệu để ghi vào mã số [13] được lấy từ số liệu của mã số [19] .

Trường hợp mã số [19] của tờ khai 03/GTGT kỳ trước dương thì mã số [13] kỳ này để trống không ghi.

Trường hợp trong một kỳ khai thuế tháng các loại HHDV có thuế suất khác nhau phát sinh âm thì: HHDV có GTGT phát sinh âm được kết chuyển sang kỳ khai thuế sau, không bù trừ với HHDV có GTGT dương.

Chỉ tiêu 3 “Giá vốn của HHDV mua ngoài sử dụng cho SXKD HHDV chịu thuế GTGT bán ra”:

Căn cứ số liệu trên sổ kế toán, hoá đơn, chứng từ, NNT ghi riêng giá trị HHDV theo từng loại thuế suất thuế GTGT.

- Mã số [14] ghi giá vốn HHDV mua ngoài sử dụng cho SXKD HHDV chịu thuế GTGT bán ra loại thuế suất 5%. Số liệu này được lấy từ sổ kế toán, hoá đơn chứng từ HHDV mua vào NNT tính ra để ghi vào chỉ tiêu này.

- Mã số [15] ghi giá vốn HHDV mua ngoài sử dụng cho SXKD HHDV chịu thuế GTGT bán ra loại thuế suất 10%. NNT căn cứ vào sổ sách kế toán, bảng kê hoá đơn HHDV mua vào để tính và ghi vào chỉ tiêu này.

Trường hợp NNT không hạch toán được riêng giá vốn của HHDV bán ra thì xác định giá vốn của HHDV bán ra như sau: 

Giá vốn HHDV bán ra

=

Doanh số tồn đầu kỳ

+

Doanh số mua trong kỳ

-

Doanh số tồn cuối kỳ

Chỉ tiêu 4 “Tổng doanh số HHDV chịu thuế GTGT bán ra”:

- Mã số [16]  ghi tổng doanh số HHDV chịu thuế GTGT bán ra loại thuế suất 5%. Số liệu này được lấy từ bảng kê hoá đơn HHDV bán ra trong kỳ và sổ kế toán của NNT.

- Mã số [17] ghi tổng doanh số HHDV chịu thuế GTGT bán ra loại thuế suất 10%. Số liệu này được lấy từ bảng kê hoá đơn chứng từ HHDV bán ra trong kỳ và sổ kế toán của NNT.

Chỉ tiêu 5 “Giá trị gia tăng chịu thuế trong kỳ”:

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được tách riêng theo từng loại thuế suất; loại thuế suất 5% ghi vào mã số [18] ; loại thuế suất 10% ghi vào mã số [19]; Trong đó: 

- Mã số [18]  = [16] -  [14] -  [12]

- Mã số [19]  =  [17] -  [15] -  [13]

Chỉ tiêu 6 “Tổng thuế GTGT phải nộp trong kỳ”

 - Mã số [22]:

Thuế GTGT phải nộp trong kỳ của HHDV được ghi theo từng loại thuế suất và tổng hợp vào mã số [22]  ( [22] =  [20] +  [21] ) ; Trong đó:

Mã số [20]  = [18] x 5%;

Mã số [21]  =  [19] x 10%.

Trường hợp mã số [18] < 0 thì mã số [20] = 0;

Trường hợp mã số [19] < 0 thì mã số [21] = 0;

Lưu ý:

Nội dung nêu trên được tổng hợp tại các văn bản pháp lý có hiệu lực tại thời điểm đăng tin. Quý vị cần tham khảo chuyên gia, luật sư hoặc kiểm tra hiệu lực văn bản trước khi áp dụng vào thực tế.

Trân trọng!

Những nội dung khác cùng chuyên mục:
 • Lịch nộp các báo cáo thuế, kế toán năm 2014 (12/2/2014 3:59:31 PM)
 • Công văn của Tổng cục Thuế số 4670/TCT-CS ngày 21/12/2011 V/v đóng dấu treo trên hoá đơn (26/12/2011 4:57:50 PM)
 • Mất hóa đơn liên giao cho người mua, bị phạt bao nhiêu? (26/12/2011 4:48:56 PM)
 • Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. (20/4/2011 10:14:56 PM)
 • Thuế thu nhập cá nhân sau 2 năm thực hiện: Một số bất cập nảy sinh và hướng giải quyết (15/4/2011 10:56:55 AM)
 • Năm 2011, cắt giảm 2.000 dòng thuế. (15/4/2011 10:56:54 AM)
 • Dịch vụ khoa học công nghệ áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% (15/4/2011 10:56:54 AM)
 • Hồ sơ và thủ tục gia hạn công bố tiêu chuẩn sản phẩm được pháp luật quy định như thế nào? (15/4/2011 10:37:03 AM)
 • Tư vấn đăng ký quảng cáo thực phẩm (15/4/2011 10:27:09 AM)
 • Tư vấn đăng ký lưu hành mỹ phẩm sản xuất trong nước (15/4/2011 10:27:09 AM)
 • Tư vấn thủ tục: Tiếp nhận Hồ sơ thông tin, quảng cáo thuốc (15/4/2011 10:27:08 AM)
 • Tư vấn đăng ký lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu (15/4/2011 10:27:08 AM)
 • Các loại thu nhập được miễn thuế ? (15/4/2011 10:27:08 AM)
 • Chỉ miễn thuế TNCN với nhà ở, đất ở duy nhất (15/4/2011 10:27:06 AM)
 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa được giảm tần suất kê khai thuế GTGT (15/4/2011 10:17:14 AM)
 • Thăm dò ý kiến
  Bạn có hài lòng với giao diện của hệ thống kiến thức luật ?
  Tôi thấy rất đẹp !
  Tôi thấy bình thường
  Tôi thấy không đẹp
  Cần thay bằng tông đen
  Cần thay bằng tông xanh
  Ý kiến khác
  Bản đồ hướng dẫn đường đi
  Xem nhiều - Điểm tin
  Xem nhiều - Hỏi đáp
  Xem nhiều - Thủ tục
  Xem nhiều - Biểu mẫu
  Xem nhiều - Văn bản
  + Được xem nhiều
  + Hỗ trợ trực tuyến
  Dân sự - Thừa kế
Đất Đai - Bất động sản
 • Dân sự - Thừa kế
 • Đất Đai - Bất động sản
 • Đầu tư nước ngoài - Dự án
Hợp đồng - Sở hữu trí tuệ
 • Đầu tư nước ngoài - Dự án
 • Hợp đồng - Sở hữu trí tuệ
 • Thành lập công ty
Thay đổi đăng ký kinh doanh
Chia tách sáp nhập
 • Thành lập công ty
 • Thay đổi đăng ký kinh doanh
 • Chia tách sáp nhập
 • + Thông tin liên hệ

  CÔNG TY LUẬT NAM DƯƠNG

  Đ/c: Tầng 1, Khu văn phòng Nam Dương, đối diện 322 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội

  ĐT: 04. 2215 8998 - 2260 1636

  Hotline: 0984.99.95.97-  Ls Trung Hiếu

  Email: contact@luatnamduong.vn

  Website: www.luatnamduong.vn

  « Bài viết mới »
  + Điểm tin
  « Bài viết mới »
  + Hỏi đáp pháp luật
  « Bài viết mới »
  + Thủ tục
  « Biểu mẫu mới »
  + Biểu mẫu
  « Bài viết mới »
  + Văn bản
  CHUYÊN TRANG THÔNG TIN PHÁP LUẬT
  Địa chỉ: Tòa nhà 26 lô 1A, Khu đô thị Trung Yên, Hà Nội.
  Email: contact@luatnamduong.vn
  Tham khảo các chuyên trang: www.dautunuocngoai.com.vn / www.dangkykinhdoanh.org / www.quyche.com
  © 2008 - 2014 KIẾN THỨC LUẬT

  Xem tốt trên các trình duyệt: IE 7+, Firefox 3+, GoogleChrome 4+

  Ghi rõ nguồn "kienthucluat.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.