Đặt tên công ty đúng quy định pháp luật

Việc đặt tên công ty không phải là do tùy thích mà cần tuân thủ một số quy định của pháp luật. Vậy đặt tên công ty thế nào cho đúng luật?... Chi tiết »

4 điểm cần biết về người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật là người do pháp luật hoặc do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định, để đại diện cho một cá nhân hoặc tổ chức,... Chi tiết »

5 bước đơn giản để thành lập doanh nghiệp

Thành lập công ty được xem là bước khởi đầu, đặt nền móng cho sự phát triển thực tế dự định, ước mơ, hướng đi của nhiều nhà kinh doanh. Kiến thức... Chi tiết »