Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định của Bộ luật Hình sự

Theo quy định của pháp luật thì mọi hành vi mua bán, vận chuyển, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy đều là những hành vi vi phạm pháp luật.... Chi tiết »

Lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy

Theo quy định của pháp luật mọi hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy đều là hành vi vi phạm pháp luật Chi tiết »

Quy định của pháp luật về tội cưỡng bức lao động

Trong thực tế hiện nay, việc cưỡng bức lao động mới dừng lại ở phạm vi xử lý hành chính. Bộ luật lao động 2012 nghiêm cấm hành vi cưỡng bức lao... Chi tiết »

Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm

Hàng cấm là các loại hàng hóa bị Nhà nước cấm đưa vào kinh doanh. Mọi hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm đều là những hành vi vi phạm pháp... Chi tiết »

Tội không chấp hành án theo quy Bộ luật Hình sự

Không chấp hành án được hiểu là hành vi của người có thẩm quyền của cơ quan thi hành án đã không ký quyết định thi hành án hoặc không đưa ra... Chi tiết »

Tội làm chết người trong khi thi hành công vụ

Tội làm chết người trong khi thi hành công vụ Chi tiết »

Tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín … của người khác

Tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín hoặc hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác theo quy định của Bộ... Chi tiết »

Tội xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca

Người nào xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm Chi tiết »

Bình luận về tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ

Tội giết con mới đẻ là trường hợp phạm tội của người mẹ do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà... Chi tiết »

Tội vận chuyển trái phép chất ma túy

Vận chuyển trái phép chất ma túy: Là hành vi chuyển dịch bất hợp pháp chất ma túy từ nơi này đến nơi khác dưới bất kỳ hình thức nào (có thể... Chi tiết »