Hợp đồng làm việc xác định thời hạn mới nhất

Trường hợp nào ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn? Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 03/2019/TT-BNV, hợp đồng làm việc xác định thời hạn được ký kết... Chi tiết »

Mẫu Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn mới nhất 2019

Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 03/2019/TT-BNV, có 02 trường hợp viên chức được ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn. Cụ thể: Chi tiết »

Mẫu Thư mời làm việc thu hút ứng viên nhất

Ngày nay, “cuộc chiến” trong thị trường lao động không chỉ diễn ra giữa các ứng viên trong việc tìm kiếm việc làm mà còn giữa các doanh nghiệp trong việc tìm... Chi tiết »

Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH dùng cho mọi trường hợp

Theo quy định tại khoản 2 Điều 46 Quyết định 595/QĐ-BHXH, có 03 trường hợp người tham gia BHXH được cấp lại sổ Chi tiết »

Chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu cần lưu ý

Bên cạnh quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, trong một số trường hợp, người sử dụng lao động còn được chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi... Chi tiết »

Địa chỉ giải quyết các chế độ bảo hiểm người lao động cần nhớ

Dù được xây dựng trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, tuy nhiên, thực tế, người lao động vẫn là bên yếu thế trong quan hệ lao động. Chính vì vậy, để... Chi tiết »

Hợp đồng học việc là gì?Doanh nghiệp có được ký hợp đồng học việc không?

Hợp đồng học việc là gì? Liệu doanh nghiệp có được ký hợp đồng học việc không? Bởi hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp tuyển dụng người lao động chưa có... Chi tiết »

Hợp đồng thời vụ có được nghỉ phép năm?

Làm việc thời vụ đang khá phổ biến trên thị trường lao động và việc làm hiện nay. Tuy nhiên, làm việc thời vụ đồng nghĩa với việc người lao động phải... Chi tiết »

Tăng lương có tác động đến người lao động như thế nào?

Theo quy định của pháp luật, lương cơ sở là mức lương làm căn cứ tính mức đóng cũng như mức hưởng của nhiều chế độ bảo hiểm. Chính vì vậy, tác... Chi tiết »

Phân biệt thỏa ước lao động với hợp đồng lao động

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 5 và Điểm a, Khoản 2, Điều 6 trong Bộ luật lao động 2012, người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao... Chi tiết »