Đơn đề nghị tạm hoãn phiên tòa dùng cho mọi trường hợp

1. Khi nào được tạm hoãn phiên tòa? Theo quy định tại Điều 233 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, có 07 trường hợp phải hoãn phiên tòa dân sự: – Thay... Chi tiết »

Đơn yêu cầu hạn chế quyền thăm con 2019

Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền và nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành... Chi tiết »

Đơn đề nghị không hòa giải khi ly hôn năm 2019

Khi ly hôn, Tòa án thường sẽ tiến hành hòa giải để giúp vợ chồng đoàn tụ. Tuy nhiên, nếu không muốn thì vợ chồng có thể làm đơn đề nghị không... Chi tiết »

Hợp đồng làm việc xác định thời hạn mới nhất

Trường hợp nào ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn? Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 03/2019/TT-BNV, hợp đồng làm việc xác định thời hạn được ký kết... Chi tiết »

Mẫu Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn mới nhất 2019

Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 03/2019/TT-BNV, có 02 trường hợp viên chức được ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn. Cụ thể: Chi tiết »

Mẫu Thư mời làm việc thu hút ứng viên nhất

Ngày nay, “cuộc chiến” trong thị trường lao động không chỉ diễn ra giữa các ứng viên trong việc tìm kiếm việc làm mà còn giữa các doanh nghiệp trong việc tìm... Chi tiết »

Mẫu đơn xin nghỉ việc mới nhất 2019

Bạn đang khó khăn trong việc hoàn tất thủ tục nghỉ việc, làm thế nào để khi bạn xin nghỉ việc ở công ty nhưng vẫn tạo được ấn tượng tốt với... Chi tiết »

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là biểu mẫu văn bản lao động không thể thiếu khi bạn đang cần hoàn thiện thủ tục nghỉ việc trong doanh nghiệp, ngoài... Chi tiết »

Mẫu Tờ khai xin xác nhận là người gốc Việt Nam mới nhất

Đây là một trong những biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-BTP-BNG-BCA sửa đổi, bổ sung một số quy định thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam Chi tiết »

Mẫu Đơn đề nghị thụ tinh trong ống nghiệm 2019

Mẫu này ban hành kèm Nghị định 10/2015/NĐ-CP quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo Chi tiết »