Những nguyên tắc trong quan hệ hôn nhân

Để đảm bảo cuộc hôn nhân của mỗi gia đình được hạnh phúc, quan hệ hôn nhân được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và đạo đức xã hội... Chi tiết »
Kết hôn

Kết hôn là gì? Điều kiện kết hôn?

- Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng theo quy định của pháp luật về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn. - Điều kiện... Chi tiết »