Chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu cần lưu ý

Bên cạnh quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, trong một số trường hợp, người sử dụng lao động còn được chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu công nghệ. Vậy các bên nên quan tâm những vấn đề gì trong trường hợp này?

Chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu cần lưu ý

1. Các trường hợp thay đổi cơ cấu công nghệ

Theo khoản 1 Điều 13 Nghị định 05/2015/NĐ-CP, có 03 trường hợp được xác định là thay đổi cơ cấu công nghệ:

– Thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động (sáp nhập, giải thể một số bộ phận; sắp xếp lại lao động nhằm tăng hiệu quả, năng suất lao động;…).

– Thay đổi sản phẩm, cơ cấu sản phẩm (chuyển đổi sản phẩm, bán thành phẩm,…).

– Thay đổi quy trình, công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất, kinh doanh gắn với ngành, nghề sản xuất, kinh doanh (thay đổi công nghệ, dây chuyền sản xuất,…).

2. Thủ tục cho người lao động thôi việc

– Trường hợp làm 01 người lao động phải thôi việc, pháp luật không quy định bất cứ thủ tục nào. Tuy nhiên, nhằm giúp đỡ người lao động, người sử dụng lao động nên thông báo trước một thời gian nhất định để người lao động chuẩn bị.

– Trường hợp có nguy cơ phải cho từ 02 người lao động trở lên thôi việc thì người sử dụng lao động phải thực hiện một số việc sau:

– Xây dựng phương án sử dụng lao động

Phương án sử dụng lao động phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và bao gồm các nội dung sau:

a) Danh sách và số lượng người lao động được tiếp tục sử dụng, được đưa đi đào tạo lại để tiếp tục sử dụng;

b) Danh sách và số lượng người lao động nghỉ hưu;

c) Danh sách và số lượng người lao động phải chuyển sang làm việc không trọn thời gian, phải chấm dứt hợp đồng lao động;

d) Biện pháp và nguồn tài chính bảo đảm thực hiện phương án.

– Thông báo cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

Người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản lý Nhà nước về lao động cấp tỉnh biết về việc này.

3. Quyền lợi của người lao động

Điều 44 Bộ luật Lao động 2012 nêu ra một số quyền lợi của người lao động trong trường hợp này, đó là:

– Được ưu tiên đào tạo lại để tiếp tục sử dụng khi có việc làm mới;

– Người lao động buộc phải thôi việc được hưởng trợ cấp mất việc làm (từ 12 tháng làm việc thường xuyên trở lên, mỗi năm được trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất bằng 02 tháng tiền lương) trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

Mỗi người sử dụng lao động và người lao động nên nắm chắc những nội dung nêu trên để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình.

Kiến thức luật chuyên hỗ trợ tư vấn pháp lý miễn phí. Nếu có vấn đề pháp lý cần được tư vấn, hỗ trợ hãy liên hệ với kiến thức luật để được hỗ trợ nhanh chóng. Trân trọng cảm ơn!