Đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai

Khi có tranh chấp đất đai, Nhà nước khuyến khích các bên tự hòa giải. Trường hợp không tự hòa giải thì nộp đơn yêu cầu tại UBND cấp xã nơi có đất để hòa giải. Để phục vụ cho các bên yêu cầu giải quyết tranh chấp dưới đây là mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai.

Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân xã……………………………………………………….

Tên tôi là (tên hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất):…………………………………………

Sinh năm: …………………………………………………………………………………………………

CMND số:………………….., do Công an:…………………, cấp ngày……………………………….. 

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………………..

Địa điểm khu đất tranh chấp (ghi rõ số nhà, tên đường, thôn, xã (thị trấn, phường),  huyện:……………………………………………………………………………………………..

Thuộc tờ bản đồ số:…… thửa đất số:………., diện tích đất tranh chấp:…………..;  

Tôi viết đơn này đề nghị quý cơ quan hòa giải tranh chấp đất đai giữa gia đình tôi với gia đình ông (bà):……………………, Địa chỉ tại:…………………………………..

Tóm tắt sự việc dẫn đến việc tranh chấp đất đai:……………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đến nay, các bên không thể thương lượng, hòa giải được với nhau để giải quyết vụ việc tranh chấp đất đai nêu trên. Vì vậy, tôi làm đơn này đề nghị………………….tổ chức hòa giải tranh chấp đất giữa gia đình tôi với gia đình ông (bà)……………., trú tại…………………….để giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp nêu trên.

Nội dung đề nghị cấp thẩm quyền giải quyết:

1. …………………………………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………………………………..

Kính mong quý cơ quan sớm xem xét giải quyết.

Tôi xin cảm ơn !

Tài liệu kèm theo:
– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)
đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai

Ví dụ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân xã PT

Tên tôi là (tên hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất): Đặng Quang H.

Sinh năm: 1968.   

CMND số: 0609xxx82, do Công an tỉnh YB, cấp ngày 04/9/2013. 

Hộ khẩu thường trú: Xã PT, huyện TY, tỉnh YB.

Chỗ ở hiện tại: Thôn 1, xã PT, huyện TY, tỉnh YB.

Địa điểm khu đất tranh chấp (ghi rõ số nhà, tên đường, thôn, xã (thị trấn, phường),  huyện: Thôn 1, xã PT, huyện TY, tỉnh YB.

Thuộc tờ bản đồ số: 06, thửa đất số: 088, diện tích đất tranh chấp: 200 m2;  

Tôi viết đơn này đề nghị quý cơ quan hòa giải tranh chấp đất đai giữa gia đình tôi với gia đình ông (bà): Nguyễn Huy C, Địa chỉ tại: Thôn 1, xã PT, huyện TY, tỉnh YB.

Tóm tắt sự việc dẫn đến việc tranh chấp đất đai:

– Gia đình tôi sử dụng đất ổn định, lâu dài (là di sản thừa kế của bố) từ năm 2003. Diện tích đất mà gia đình tôi sử dụng gồm: 300m2 diện tích đất ở và 400m2 đất trồng cây ăn quả.

– Hiện nay, gia đình tôi có nhu cầu xây tường rào với diện tích 700m2. Tuy nhiên, khi triển khai xây tường rào, gia đình ông Nguyễn Huy C (có đất giáp ranh với diện tích đất nhà Tôi) ngăn việc xây dựng, với lý do 200m2 diện tích đất trồng cây ăn quả nằm trong diện tích được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gia đình Ông C cấp vào tháng 01 năm 2018.

Đến nay, các bên không thể thương lượng, hòa giải được với nhau để giải quyết vụ việc tranh chấp đất đai nêu trên. Vì vậy, tôi làm đơn này đề nghị UBND xã PT tổ chức hòa giải tranh chấp đất giữa gia đình tôi với gia đình ông: Phan Huy C, trú tại thôn 1, xã PT để giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp nêu trên.

Nội dung đề nghị cấp thẩm quyền giải quyết:

1. Xác định người có quyền sử dụng đất với diện tích tranh chấp.

2. Yêu cầu cơ quan thẩm quyền tiến hành đo đạc lại diện tích và ranh giới thửa đất.

Kính mong quý cơ quan sớm xem xét giải quyết.

Tôi xin cảm ơn !

Tài liệu kèm theo:
– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn ghi đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai

1- Kính gửi: UBND cấp xã (xã, phường, thị trấn) nơi có đất xảy ra tranh chấp.

2 – Thông tin về người làm đơn: Ghi đầy đủ thông tin như họ và tên, hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại của người làm đơn yêu cầu.

3 – Tóm tắt sự việc dẫn tới tranh chấp đất đai.

+ Nêu sự việc dẫn tới tranh chấp đất đai theo trình tự thời gian.

+ Nêu tranh chấp giữa 02 bên liên quan đến diện tích đất tranh chấp.

4 – Yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.

Hiện nay, có nhiều loại tranh chấp chấp đất đai phổ biến như tranh chấp về ranh giới thửa đất, xác định ai là người sử dụng đất…nên khi làm đơn phải xác định rõ yêu cầu cần giải quyết là gì? Trong ví dụ trên, tranh chấp giữa hai hộ gia đình là tranh chấp về ranh giới, xác định ai là người có quyền sử dụng đất nên yêu cầu là xác định người có quyền sử dụng đất.

Lưu ý: Trên thực tế, xảy ra nhiều tranh chấp di sản thừa kế là quyền sử dụng đất, thì loại tranh chấp này giải quyết theo quy định pháp luật dân sự về chia di sản thừa kế.

5 – Tài liệu kèm theo:

Các tài liệu kèm theo có thể là: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ), hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các giấy tờ khác liên quan đến diện tích xảy ra tranh chấp.

Trên đây là mẫu và cách viết đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai. Nếu có thắc mắc liên quan đến vấn đề trên hãy liên hệ Kiến thức luật để được hỗ trợ tư vấn nhanh chóng bạn nhé.

Kiến thức luật chuyên hỗ trợ tư vấn pháp lý miễn phí. Nếu có vấn đề pháp lý cần được tư vấn, hỗ trợ hãy liên hệ với kiến thức luật để được hỗ trợ nhanh chóng. Trân trọng cảm ơn!