Khai nộp thuế thu nhập cá nhân khi tặng cho nhà đất

Khi mua bán nhà đất, cá nhân phải khai nộp thuế thu nhập cá nhân nếu không thuộc trường hợp được miễn. Để các cá nhân thuận tiện khi khai nộp thuế, kiến thức luật xin hướng dẫn khai, nộp thuế thu nhập cá nhân khi tặng cho nhà đất.

1. Mức thuế thu nhập cá nhân phải nộp

Theo khoản 4 Điều 16 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thuế thu nhập cá nhân phải nộp khi nhận tặng cho nhà, đất được tính như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp=10 %xThu nhập tính thuế

Trong đó, thu nhập tính thuế được tính như sau:

Thu nhập tính thuế từ quà tặng là phần giá trị tài sản quà tặng vượt trên 10 triệu đồng mỗi lần nhận, cụ thể:

– Giá trị bất động sản là quyền sử dụng đất:

Giá trị bất động sản là quyền sử dụng đất được xác định căn cứ vào Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất.

– Giá trị bất động sản là nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

Được xác định căn cứ vào quy định của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về phân loại giá trị nhà; quy định tiêu chuẩn, định mức xây dựng cơ bản do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền ban hành; giá trị còn lại của nhà, công trình kiến trúc tại thời điểm làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu.

2. Hướng dẫn khai, nộp thuế thu nhập cá nhân

Theo khoản 6 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC khai thuế đối với thu nhập khi nhận tặng cho nhà, đất được quy định như sau:

1. Nguyên tắc khai thuế

– Khai thuế theo từng lần phát sinh kể cả trường hợp được miễn thuế.

– Chỉ thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng cho người nhận tặng cho khi đã có chứng từ nộp thuế hoặc xác nhận của cơ quan thuế về trường hợp được miễn thuế.

2. Hồ sơ khai thuế

Theo điểm b khoản 6 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC (sửa đổi bởi điểm c khoản 4 Điều 1 Thông tư 119/2014/TT-BTC), hồ sơ khai thuế gồm các giấy tờ sau:

– Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 03/BĐS-TNCN.

– Bản chụp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà hoặc quyền sở hữu các công trình trên đất và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó.

– Bản chụp giấy tờ pháp lý chứng minh quyền được nhận quà tặng là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và cá nhân cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó (như là hợp đồng tặng cho nhà, đất…).

– Các giấy tờ làm căn cứ xác định thuộc đối tượng được miễn thuế (nếu có).

3. Nơi nộp hồ sơ khai thuế

– Cá nhân nộp hồ sơ khai thuế cùng hồ sơ tặng cho nhà, đất tại bộ phận một cửa liên thông hoặc Chi cục Thuế nơi có nhà, đất. Trường hợp ở địa phương chưa thực hiện quy chế một cửa liên thông thì nộp hồ sơ trực tiếp cho Văn phòng đăng ký đất đai.

– Trường hợp cá nhân tặng cho nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai thì khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục Thuế địa phương nơi có nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai hoặc tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế ủy nhiệm thu.

4. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khi nhận tặng cho nhà, đất chậm nhất 30 ngày kể từ ngày hợp đồng tặng cho có hiệu lực (chậm nhất là thời điểm làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản – mà theo khoản 6 Điều 95 Luật Đất đai năm 2013 trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có biến động thì phải đăng ký biến động).

5. Thời hạn nộp thuế

Thời hạn nộp thuế là thời hạn ghi trên Thông báo nộp thuế của cơ quan thuế.

Kết luận:

– Khi được nhận tặng cho nhà, đất thì phải sang tên Sổ đỏ trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có biến động (thường là ngày hợp đồng tặng cho có hiệu lực); trong khoảng thời gian này phải kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân và các nghĩa vụ tài chính khác.

– Chỉ khi nào nộp thuế thu nhập cá nhân và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác hoặc được cơ quan thuế xác nhận là thuộc trường hợp được miễn thì mới được sang tên Sổ đỏ.

Kiến thức luật chuyên hỗ trợ tư vấn pháp lý miễn phí. Nếu có vấn đề pháp lý cần được tư vấn, hỗ trợ hãy liên hệ với kiến thức luật để được hỗ trợ nhanh chóng. Trân trọng cảm ơn!