So sánh cổ phiếu và trái phiếu

Cổ phiếu và trái phiếu đều là những chứng chỉ có giá, ghi nhận quyền của chủ sở hữu vốn kinh doanh được đầu tư tại công ty cổ phần, thuộc cấu trúc vốn kinh doanh của công ty cổ phần. Hãy cùng... Chi tiết »

Cổ phần là gì? Công ty có bao nhiêu loại cổ phần?

Cổ phần là gì? Cổ phần là phần vốn nhỏ nhất của công ty cổ phần. Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Vậy,... Chi tiết »

Cổ phiếu là gì? Trái phiếu là gì?

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng nghe ở đâu đó hoặc thông qua báo đài, tin tức về “cổ phiếu”, “trái phiếu” nhưng hầu hết chúng ta đều không... Chi tiết »