6 điểm khác nhau giữa giải thể và phá sản doanh nghiệp

Giải thể và phá sản doanh nghiệp đều là những phương thức làm chấm dứt sự tồn tại cả về mặt pháp lý lẫn thực tế của doanh nghiệp. Tuy nhiên giải... Chi tiết »

Giải thể khi công ty chưa thanh toán hết nợ được không?

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi bên Công ty tôi là Công ty TNHH 1 thành viên. Hiện nay công ty hoạt động kinh doanh không hiệu quả, chủ DN muốn làm thủ... Chi tiết »

Thủ tục giải thể doanh nghiệp mới nhất

Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 202 Luật doanh nghiệp năm 2014, Điều 59 Nghị định 78/2015/NĐ-CP như sau: Chi tiết »

Doanh nghiệp được giải thể khi nào?

Giải thể doanh nghiệp là một vấn đề nhức nhối khi doanh nghiệp kinh doanh không còn hiệu quả, việc khai tử doanh nghiệp không hề dễ dàng và thuận lợi như... Chi tiết »