6 điểm khác nhau giữa giải thể và phá sản doanh nghiệp

Giải thể và phá sản doanh nghiệp đều là những phương thức làm chấm dứt sự tồn tại cả về mặt pháp lý lẫn thực tế của doanh nghiệp. Tuy nhiên giải... Chi tiết »

Phá sản là gì? Những vấn đề cần biết

Bạn có biết những thông tin mới hiện nay về phá sản? Phá sản là gì? Pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào? Nếu bạn còn chưa tìm... Chi tiết »

Vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục phá sản doanh nghiệp

Tình huống: Công ty TNHH A tính đến 1/6/2015 có các khoản nợ sau đây: Chi tiết »