Mã số doanh nghiệp có ý nghĩa gì?

Tất cả các công ty sau khi thành lập đều có một mã số doanh nghiệp riêng là một dãy các chữ số. Ý nghĩa của mã số doanh nghiệp là gì,... Chi tiết »

Cần bao nhiêu vốn để thành lập doanh nghiệp

Khi đăng ký thành lập công ty, một trong những nội dung bắt buộc phải kê khai là vốn điều lệ. Pháp luật có yêu cầu cụ thể vốn thành lập công... Chi tiết »

Chọn trụ sở chính công ty cần lưu ý điều gì?

Trụ sở chính công ty là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp, là nơi quan trọng gắn với công ty trong suốt quá trình hoạt động. Khi chọn địa điểm đặt... Chi tiết »

Đặt tên công ty đúng quy định pháp luật

Việc đặt tên công ty không phải là do tùy thích mà cần tuân thủ một số quy định của pháp luật. Vậy đặt tên công ty thế nào cho đúng luật?... Chi tiết »

5 bước đơn giản để thành lập doanh nghiệp

Thành lập công ty được xem là bước khởi đầu, đặt nền móng cho sự phát triển thực tế dự định, ước mơ, hướng đi của nhiều nhà kinh doanh. Kiến thức... Chi tiết »