Lưu ý khi thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty TNHH hai thành viên trở lên được rất nhiều cá nhân, tổ chức lựa chọn thành lập. Tuy nhiên, khi thành lập loại hình công ty này cần chú ý một số điểm.

Lưu ý khi thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên

1. Đặc điểm của Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Theo Điều 47 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, công ty TNHH hai thành viên trở lên có đặc điểm đặc trưng như:

Về thành viên: Thành viên trong công ty TNHH có thể là cá nhân, tổ chức. Tuy nhiên số lượng thành viên bị giới hạn, tối thiểu công ty TNHH hai thành viên trở lên sẽ phải có 02 thành viên góp vốn và tối đa không quá 50 thành viên.

Về trách nhiệm tài sản: Thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ, hoạt động kinh doanh của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Tuy nhiên, trường hợp các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành viên.

Về huy động vốn: Công ty có thể huy động vốn bằng việc tiếp nhận thêm phần vốn góp của các thành viên trong công ty, thành viên mới. Công ty TNHH hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần.

2. Lưu ý khi thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty TNHH hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phần để huy động vốn.

Do vậy, nếu dự định kinh doanh trong các lĩnh vự cần phải huy động vốn nhiều thì nên cân nhắc lựa chọn thành lập công ty Cổ phần ngay từ ban đầu sẽ tránh được những thủ tục phức tạp về sau do phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH hai thành viên trở lên sang công ty cổ phần để được phát hành cổ phần.

Do công ty có từ hai thành viên trở lên đến dưới 50 thành viên, nên các vấn đề về định hướng phát triển công ty, mua bán tài sản…. đều phải thực hiện họp Hội đồng thành viên và và ra quyết định thông qua những vấn đề đó.

Kiến thức luật chuyên hỗ trợ tư vấn pháp lý miễn phí. Nếu có vấn đề pháp lý cần được tư vấn, hỗ trợ hãy liên hệ với kiến thức luật để được hỗ trợ nhanh chóng. Trân trọng cảm ơn!