Quy định về vốn điều lệ công ty cổ phần

Trước khi tiến hành thủ tục thành lập công ty cổ phần, hoặc tiến hành góp vốn mua cổ phần trong công ty cổ phần, các bạn cần nắm rõ những quy... Chi tiết »

Trách nhiệm pháp lý của cổ đông Công ty cổ phần dựa trên vốn điều lệ

Câu hỏi: Em và 2 người bạn cùng ý tưởng thành lập công ty cổ phần về nông sản. Em có nguồn hàng đầy đủ và tụi em quyết định thành... Chi tiết »

Quy định pháp luật về vốn điều lệ và vốn pháp định

Để được xác định là một doanh nghiệp tồn tại hợp pháp, có đủ tư cách pháp lý trên thị trường thì trong việc thành lập, những người chủ doanh nghiệp phải... Chi tiết »

Vốn điều lệ bao nhiêu thì có lợi cho công ty?

1. Vốn điều lệ là gì? Tối thiểu cần bao nhiêu? Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành... Chi tiết »

Vốn điều lệ có phải là vốn pháp định?

1. Vốn điều lệ là gì? Vốn pháp định là gì? Vốn điều lệ Theo khoản 29 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014, vốn điều lệ là: – Tổng giá trị tài sản... Chi tiết »