Trách nhiệm pháp lý của cổ đông Công ty cổ phần dựa trên vốn điều lệ

Câu hỏi: Em và 2 người bạn cùng ý tưởng thành lập công ty cổ phần về nông sản. Em có nguồn hàng đầy đủ và tụi em quyết định thành lập công ty. Theo ý kiến của 2 người bạn thì chúng em thành lập công ty cổ phần với vốn điều lệ là 1 tỷ đồng. Nhưng thực tế vốn tiền mặt của tụi em mỗi người gần 100 triệu thôi. Hôm nay người bạn em đưa em đơn đề nghị thành lập công ty và ghi rõ số cổ phần và chữ ký để nộp lên xin giấy thành lập. Em muốn nhờ tư vấn:

1. Đơn này nếu em ký rồi có quan trọng không vì sau khi đề nghị tụi em còn phải xác nhận thêm 1 mẫu nữa. Em chưa hiểu rõ về quy định của pháp luật về vốn điều lệ lắm. Em đang thắc mắc là khi chịu trách nhiệm pháp lý thì dựa trên vốn điều lệ hay dựa trên vốn thực tại?

2. Khi thành lập, em cần lưu ý điều gì để tránh bị lừa mất trắng 100 triệu hoặc nặng hơn là phá sản công ty thì em lại phải bồi thường dựa trên 1 tỷ vốn điều lệ ạ?

3. Trường hợp có người lợi dụng danh nghĩa công ty để đi làm việc riêng thì như thế nào để tránh điều đó ạ?

Trách nhiệm pháp lý của cổ đông Công ty cổ phần dựa trên vốn điều lệ

Nội dung trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Kiến thức luật Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Căn cứ pháp lý

Luật Doanh nghiệp 2014.

2. Nội dung phân tích

2.1. Khi chịu trách nhiệm pháp lý thì dựa trên vốn điều lệ hay vốn thực tại?

Khoản 1 Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.”

Điểm c khoản 1 Điều 110 Luật Doanh nghiệp quy định: “Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp”.

Đối với việc đăng ký thành lập công ty cổ phần như bạn hỏi thì theo quy định tại khoản 4 Điều 112 Luật Doanh nghiệp 2014 thì nếu cổ đông chưa thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày kế từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì cổ đông vẫn phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời hạn trên. Như vậy, nếu bạn đã đăng ký mua bao nhiêu cổ phần thì bạn phải thực hiện nghĩa vụ góp đủ số cổ phần trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nếu không, bạn vẫn phải chịu trách nhiệm tài sản tương đương với mức cổ phần bạn đã cam kết góp đối với các trách nhiệm tài sản của công ty phát sinh trong thời hạn 90 ngày đó. Các bạn có 3 người thành lập công ty với mức vốn điều lệ đăng ký là 1 tỷ đồng nên trong thời gian 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp các bạn phải chịu trách nhiệm tương đương với mức cổ phần bạn đã cam kết góp.

2.2. Khi thành lập, cần lưu ý điều gì để tránh bị lừa mất trắng 100 triệu?

Trong hồ sơ đăng ký thành lập công ty, các bạn phải gửi bản sao thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân và kèm danh sách cổ đông sáng lập, theo đó, phải ghi rõ các thông tin sau:

+ Họ, tên, chữ ký, địa chỉ, quốc tịch, địa chỉ thường trú và các đặc điểm cơ bản khác của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân

+ Tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức

+ Họ, tên, chữ ký, địa chỉ, quốc tịch, địa chỉ thường trú của người đại diện theo ủy quyền hoặc đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức, nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân

+ Số lượng cổ phần, loại cổ phần, loại tài sản, số lượng tài sản, giá trị của từng loại tài sản góp vốn cổ phần của từng cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối.

Như vậy, các thông tin cá nhân cũng được bảo đảm phần nào để tránh tình trạng bị lừa, hơn nữa, trường hợp của bạn, các cổ đông thành lập đều là bạn bè của bạn và bạn biết thông tin cá nhân của họ nên việc bị lừa cũng được hạn chế. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn bị lo bị lừa thì bạn chưa thanh toán luôn số cổ phần cam kết mua mà bạn thanh toán dần trong khoảng thời gian 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2.3. Trường hợp có người lợi dụng danh nghĩa công ty để đi làm việc riêng thì như thế nào để tránh điều đó?

Trường hợp này, các bạn cần ghi rõ trong điều lệ công ty về cách thức xử lý. Nếu cổ đông lợi dụng danh nghĩa công ty đi làm việc riêng mà gây thiệt hại cho công ty thì công ty có quyền khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại. Ngoài ra, công ty có quyền áp dụng quy định của pháp luật về quyền yêu cầu tuyên giao dịch dân sự vô hiệu nếu giao dịch đó không do người của công ty có thẩm quyền giao kết.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến bạn đọc chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Kiến thức luật chuyên hỗ trợ tư vấn pháp lý miễn phí. Nếu có vấn đề pháp lý cần được tư vấn, hỗ trợ hãy liên hệ với kiến thức luật để được hỗ trợ nhanh chóng. Trân trọng cảm ơn!