Tội xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca

Người nào xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Bình luận về Tội xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca

Tội xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca theo điều 351 của Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Điều 351. Tội xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca

Người nào cố ý xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Bình luận:

1. Khái niệm

Xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca được hiểu là hành vi viết, vẽ, hát các nội dung không lành mạnh mang tính chất lăng mạ, sỉ nhục hoặc các hành vi khác có tính chất nhạo báng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca nhằm hạ thấp thể diện quốc gia, làm xấu đi biểu tượng, hình ảnh của Tổ quốc Việt Nam.

2. Các yếu tố cấu thành tội xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca

2.1. Mặt khách quan

Mặt khách quan của tội phạm này được thể hiện qua các hành vi sau:

– Viết, vẽ những nội dung xấu có tính sỉ nhục, thiếu lành mạnh lên Quốc kỳ  (cờ Tổ quốc), Quốc huy.

– Phá hỏng, xé rách hoặc có hành vi có tính nhạo báng thô tục (như lấy cờ may quần đùi, đốt cháy…) đối với Quốc kỳ, Quốc huy.

– Sửa lời bài hát Quốc ca, hát Quốc ca với cách thức nhằm sỉ nhục, nhạo báng, thiếu lành mạnh …

Tội phạm này được hoàn thành kể từ khi người phạm tội có một trong các hành vi nêu trên. Việc gây thiệt hại không phải là dấu hiệu cấu thành cơ bản.

2.2. Mặt khách thể

Hành vi phạm tội nêu trên xâm phạm đến thể diện và biểu tượng, hình ảnh tốt đẹp của Tổ Quốc Việt Nam

2.3. Mặt chủ quan

Người phạm tội thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý.

2.4. Chủ thể

Chủ thể của tội phạm này là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự.

3. Về hình phạt

Điều luật quy định tội này chỉ có một khung hình phạt duy nhất với mức phạt là phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Kiến thức luật chuyên hỗ trợ tư vấn pháp lý miễn phí. Nếu có vấn đề pháp lý cần được tư vấn, hỗ trợ hãy liên hệ với kiến thức luật để được hỗ trợ nhanh chóng. Trân trọng cảm ơn