Quy định về vốn điều lệ công ty cổ phần

Trước khi tiến hành thủ tục thành lập công ty cổ phần, hoặc tiến hành góp vốn mua cổ phần trong công ty cổ phần, các bạn cần nắm rõ những quy... Chi tiết »

Trách nhiệm pháp lý của cổ đông Công ty cổ phần dựa trên vốn điều lệ

Câu hỏi: Em và 2 người bạn cùng ý tưởng thành lập công ty cổ phần về nông sản. Em có nguồn hàng đầy đủ và tụi em quyết định thành... Chi tiết »

Thủ tục tách công ty cổ phần

Thành lập mới công ty được tách là công ty cổ phần Chi tiết »

Địa vị pháp lý của công ty cổ phần theo quy định pháp luật

Các công ty cổ phần đầu tiên trên thế giới ra đời vào khoảng thế kỉ XVIII. Nó gắn liền với sự bóc lột của chủ nghĩa đế quốc với các nước... Chi tiết »

Thủ tục mở tài khoản ngân hàng công ty cổ phần

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp cần liên hệ các Ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam để... Chi tiết »

Trình tự thủ tục giảm vốn điều lệ Công ty cổ phần và Công ty TNHH

Trình tự thủ tục giảm vốn điều lệ Công ty cổ phần và Công ty TNHH Chi tiết »

Thủ tục thành lập Công ty cổ phần năm 2019

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay xuất phát chính từ nhu cầu khách quan phát triển kinh tế – xã hội cần có sự... Chi tiết »

Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần

1. Khái niệm công ty cổ phần Theo Luật Doanh nghiệp năm 2014, Công ty cổ phần là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân. Các thành viên trong công ty cổ phần gọi... Chi tiết »

Cổ đông là gì? Phân loại và quyền hạn của từng loại cổ đông mới nhất

1. Khái niệm Cổ đông là thành viên trong công ty cổ phần sở hữu cổ phần của doanh nghiệp, trong đó cổ đông có thể là cá nhân hoặc  tổ chức. Trong phạm... Chi tiết »

Công ty cổ phần là gì? Khái niệm và đặc điểm công ty cổ phần

Công ty cổ phần là gì? Các đặc điểm các loại hình doanh nghiệp này theo quy định mới nhất. Qua bài viết dưới đây, Kiến thức luật xin cung cấp những... Chi tiết »