Tội vận chuyển trái phép chất ma túy

Vận chuyển trái phép chất ma túy: Là hành vi chuyển dịch bất hợp pháp chất ma túy từ nơi này đến nơi khác dưới bất kỳ hình thức nào (có thể... Chi tiết »

Bộ luật Hình sự quy định thế nào về tội loạn luân

Loạn luân được hiểu là hành vi giao cấu với người có cùng dòng máu về trực hệ, với anh, chị, em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ... Chi tiết »

Tội khủng bố theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015

Khủng bố được hiểu là hành vi gây ra tình trạng hoảng sợ trong công chúng mà xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tự do thân thể của người khác phá hủy... Chi tiết »

Bình luận về tội đào nhiệm theo quy định Bộ luật Hình sự

Tội đào nhiệm là hành vi cố ý từ bỏ nhiệm vụ công tác của cán bộ, công chức gây hậu quả nghiêm trọng cho lợi ích Nhà nước, tập thể, quyền... Chi tiết »

Tội bạo loạn theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015

Người nào hoạt động vũ trang hoặc dùng bạo lực có tổ chức nhằm chống chống chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau: Chi tiết »

Tội bức tử theo quy định Bộ luật Hình sự 2015

Bức tử được hiểu là hành vi đối xử tàn ác, thường xuyên ức hiếp, ngược đãi hoặc làm nhục người lệ thuộc mình làm cho người đó tự sát Chi tiết »

Tội lây truyền HIV cho người khác

Lây truyền HIV cho người khác, được hiểu là hành vi của người biết mình bị nhiễm HIV nhưng vẫn làm cho vi rút HIV từ cơ thể mình xâm nhập... Chi tiết »

Quy định về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người

Làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người được hiểu là hành vi (một trong các hành vi) sau đây: Đưa ra khỏi vùng có dịch bệnh động vật, thực vật,... Chi tiết »

Tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy

Tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy được định tại Điều 313 – Bộ luật hình sự năm 2015 Chi tiết »

Đe dọa người khác bằng vật nhọn, dao, kéo có vi phạm pháp luật?

Trong cuộc sống có rất nhiều hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm đe dọa người khác. Hành vi đó có thể xuất phát do mâu thuẫn từ cuộc sống thường... Chi tiết »